THE FACT ABOUT DIAPHRAGM SEAL WITH CAPILLARY THAT NO ONE IS SUGGESTING

The Fact About diaphragm seal with capillary That No One Is Suggesting

The Fact About diaphragm seal with capillary That No One Is Suggesting

Blog Article

เกจ์วัดแรงดัน แบบน้ำมัน-ออกหลัง มีปีก

อะไหล่เครื่องเลื่อยวงเดือนและเครื่องตัดองศา

            หน้ากากครึ่งหน้า แบบไส้กรองคู่

อุปโภคและบริโภค สินค้าหมวดบริโภค แม่และเด็ก สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ปัจจุบันเกจวัดแรงดันจะมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลสามารถนำมาติดตั้งใช้วัดแรงดันแก๊ส วัดแรงดันน้ำยาแอร์ วัดแรงดันลมยางวัดแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ และอีกมากมาย ซึ่งแต่ละรูปแบบติดตั้งและใช้งานแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้งานควรเลือกใช้เกจวัดแรงดันให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อการวัดค่าความดันและอ่านค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

เครื่องวัดลมยางได้ง่าย รวดเร็วและอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ

แกนต่อที่ใช้มีหลายขนาดจะเลือกใช้ขนาดเท่าใด หรือ จำนวนกี่อันนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่ต้องการวัด

- เกจวัดแรงดัน 300 psi หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็งและของมีคม

โครงสร้างทำจากโลหะสแตนเลส จึงไม่ทำให้เกิดสนิม

สามารถต่อแกน เพื่อเพิ่มระยะในการวัดรูในชิ้นงานขนาดใหญ่ 

ออฟชั่นพิเศษต่าง ๆ เช่น แบบมีน้ำมัน มีปีกยึดติดตู้ เป็นต้น

เราสามารถจัดฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้ ทั้งในและนอกสถานที่

ควบคุมการทำงานด้วยระบบมอเตอร์ทำให้วัดค่าความดันได้ละเอียดและแม่นยำสูง นิยมนำใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดรอบน้ำมัน

รู้จักเกรด เม็ดมีดกลึง เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะกับชิ้นงาน

Report this page